‘Management by spreadsheet’ ter discussie

Het ingezonden stuk van mr. L. van Dijck in Dagblad de Limburger van vandaag is ‘spot on’. ‘Management by spreadsheet’, zoals ik dat noem of ‘sturen op prestatie-indicatoren’ zoals managers dat noemen is tegenwoordig de manier om een organisatie te runnen.

Op zich prima, we moeten immers weten hoe het gaat. Alleen er is op veel plekken iets structureel mis, want de gedefinieerde prestatie-indicatoren zeggen vaak niets of weinig over het bereiken van de daadwerkelijke organisatiedoelen.

Een paar voorbeelden:

 • De indicatoren van de onderwijsinspectie zeggen te weinig over de ontwikkeling van leerlingen.
 • Een zorginstelling monitort of de protocollen nageleefd worden in plaats van hoe het echt gaat met de ‘cliënten’.
 • Een subsidieverstrekker meet de correctheid van de besteding van de gelden af aan een accountantsverklaring. Check, vink, klaar!

Ik heb beloofd mijn blog binnen de 150 woorden te houden en moet dus stoppen.

Vul zelf maar uit eigen ervaring aan…

Het ingezonden stuk van Luc van Dijck

Het ingezonden stuk van Luc van Dijck uit Dagblad de Limburger van 27-11-2013

Democratie achterhaald bestel?

Er zijn vier redenen waarom ik vraagtekens zet bij het functioneren van ons politiek bestel:

 1. Voor politici is er geen competentiecheck aan de voorkant.
 2. Je weet bij politici niet zeker wat je aan ze hebt. Vandaag is het dit en morgen is het ‘om politieke redenen’ dat.
 3. Veel politici zitten er niet voor het algemeen belang (uiteraard te behartigen vanuit de eigen overtuiging), maar ter eigen eer en glorie.
 4. De cyclus van 4 jaar brengt met zich mee dat beleid per definitie voor de korte termijn wordt gemaakt.

Dit in acht nemende is de verandercapaciteit op basis van politieke beslissingen gereduceerd tot nul.

Waarom diploma’s onzin zijn (6)

Diploma’s zeggen helemaal niets over een aantal zeer belangrijke eigenschappen die je nodig hebt om te slagen in een werkomgeving.

 • Werkethiek
 • Collegialiteit
 • Motivatoren en drijfveren
 • Veerkracht
 • Gezond verstand
 • Inlevingsvermogen
 • Realiteitszin
 • Creativiteit
 • Zelfvertrouwen
 • Werkorganisatie
 • Probleemoplossend vermogen
 • Prioriteiten stellen
 • Loyaliteit
 • Fatsoen

zijn er slechts enkelen…

Al deze dingen moet een werkgever er maar uithalen tijdens de selectie en de proeftijd. Meestal is hij veroordeeld tot bijschaven voor zover dat mogelijk is.

 

Extrinsieke motivatie viert hoogtij!

Volgens velen is intrinsieke motivatie de enige vorm van motivatie. Ik bestrijd dat ten zeerste. Sterker nog: de meeste mensen zijn gedreven door extrinsieke prikkels.

Werk je om promotie te krijgen, is aanzien je drijfveer, een grote auto, een mooi huis, een geweldige vakantie? Stop dan met roepen dat je intrinsiek gemotiveerd bent!

Mensen die intrinsiek gemotiveerd zijn halen voldoening puur uit hetgeen ze doen. Omdat ze vinden dat dit iets goeds is, dat dit iets bijdraagt aan de zaak waarvoor ze zich inzetten. Een zaak waar ze voor gaan. Een zaak die belangrijker is dan hun eigen belang. Het enige eigen belang dat gediend wordt is dat het eigen gevoel van welzijn versterkt wordt. Je wordt er gelukkig van!

Mijn boodschap is dat extrinsieke motivatie vaak wordt aangezien voor intrinsieke motivatie.

Maar denk ook eens na over deze: „Intrinsieke motivatie wordt soms aangezien voor extrinsieke motivatie”.

Reacties zijn welkom.

What if money was no object?

Zelf had ik er een persbericht voor nodig.

De Engelse filosoof Alan Watts kan het veel beter en veel mooier. Luister even hoe hij uitlegt waarom ik ervoor gekozen heb een nieuwe stap te zetten in mijn loopbaan.