Mensbeeld CEO allesbepalend

John Mellencamp zong ooit ‘Everybody has got the choice between hot dogs and hamburgers. Every one of us has got to choose between right and wrong’.

Zo heeft elke CEO de keuze tussen vertrouwen of wantrouwen. Een keuze die hij maakt op basis van zijn mensbeeld. ‘The rest is history’, je kunt zowel de structuur als cultuur van zijn organisatie namelijk zo inkleuren.

We weten allemaal dat angst een slechte raadgever is. De angst dat het mis kan gaan leidt tot controle en centralisatie zoals we vaak tegenkomen in de Anglicaanse managementmodellen. Gevolg is dat medewerkers het niet meer in hun hoofd durven te halen om op basis van eigen inzichten te handelen. Men wordt immers niet op resultaat beoordeeld, maar op het feit in hoeverre men aan de centraal gestelde doelen en richtlijnen voldoet.

Inspelen op lokale markten en situaties wordt onmogelijk, dit draagt immers niet bij aan de KPI’s van het hoofdkantoor. De ondergang van ‘Polare’ is exemplarisch….

XY_Theory

Ik denk dus ik besta

Wat zou de wereld er toch een stuk anders uitzien als organisaties eens afstand namen van zogenaamde waarheden. ‘Je kunt eigenlijk niets zeker weten’, zei René Descartes.
Redeneerde vanuit radicale twijfel ontdek je dan dat er meerdere waarheden zijn en dat elke waarheid tijdelijk is. Als je in staat bent dit te projecteren op een organisatie, wordt het besturen daarvan een ongekend dynamisch en inspirerend proces. Dit zou eruit kunnen komen:

  • ‘Het hoofdkantoor gaat dicht’
  • ‘We stoppen met onze kernactiviteit’
  • ‘We gaan diensten verlenen in plaats van producten leveren’
  • ‘We bieden expertise gratis aan’

Wat is het toch heerlijk om dingen vooral NIET zeker te weten. Pas dan sta je open voor nieuwe en andere denkbeelden, expertise en onbekende culturen. Een geweldig en oneindig proces dat bovendien voorkomt dat de organisatie in het mes van de verkeerde aanname loopt.

Focussen volgens Alan Watts

Attention