Controle is goed, Vertrouwen is beter!

Simon Sinek legt het even voor u uit. Maakt het voor mij een erg snel blogje deze keer.

Veel plezier!

 

Waarom diploma’s onzin zijn (7)

Onderwijs, bekroond met een diploma, is lange tijd een handleiding voor de carrière geweest. Zorg dat je een diploma hebt en je kostje is gekocht.
Zo eenvoudig is het niet meer. Kennis is aan bederf onderhevig en heeft dus, net als een pak melk, een houdbaarheidsdatum. De handleiding die onderwijs heet is slechts een beperkte periode bruikbaar. Dat past helemaal bij de huidige generatie die geen handleidingen meer leest. Niet kennis, maar informatie is tegenwoordig het sleutelwoord. Je moet de kunst verstaan om relevante informatie te ontsluiten en deze toe te passen.
Een diploma geeft eigenlijk alleen aan dat je in staat bent om op een bepaald niveau te denken. Niet meer en niet minder.
Het diploma is dus gewoon het toegangsbewijs tot een vervolgopleiding en vervolgens de arbeidsmarkt. Aan alle eindexamenkandidaten: veel succes met het binnenhalen van je ‘ticket’!
golden-ticket