Assessments

Door een Assessment kan bepaald worden of kandidaten voldoen aan de eisen die aan een functie worden gesteld.

Organisatie-Adviesbureau Bothmer maakt gebruik van een drietal verschillende psychometrische instrumenten. Deze zijn stuk voor stuk wetenschappelijk gevalideerd en betrouwbaar.

  • Prevue Assessment: een compleet beeld van iemands leerpotentie, motivatie en interesse en persoonlijkheid
  • Mental Toughness Questionnaire: een beeld van de mentale veerkracht
  • Integrated Leadership Measure: een beeld van iemands stijl en effectiviteit van leiding geven

Organisatie-Adviesbureau Bothmer is gecertificeerd agent van 2piR Psychometrische Instrumenten. Op de site van 2piR is uitgebreide informatie over de testen terug te vinden.

Selectieondersteuning

Een dienst die Organisatie-Adviesbureau Bothmer veel verleent is selectieondersteuning.

De klant zorgt bij een vacature zelf voor de werving en selectie van de kandidaten. Organisatie-Adviesbureau Bothmer voert vervolgens een objectieve en diepgaande beoordeling uit waarbij wordt bepaald in hoeverre de kandidaat geschikt is voor de functie.

In de praktijk gaat het hier om tussen de 1 en 4 kandidaten.

Loopbaanadvies

‘Wat is een geschikte carrièrestap voor mij?’  is een veelgestelde vraag.

Middels een Assessment kan hierop een gefundeerd antwoord gegeven worden.

Organisatieontwikkeling

Middels assessments kan een beeld verkregen worden van de competenties en de ontwikkelpunten van de organisatie als geheel. Dit is erg zinvol in veranderings- en ontwikkelingstrajecten.

Tevens kan dit een belangrijk hulpmiddel zijn bij individuele en organisatiecoaching.