Organisatie- en strategisch advies

Identiteit en strategie

Bestaansrecht borgen door de juiste keuzes te maken.

Sterker dan ooit tevoren moeten organisaties zich de vraag stellen: ‘Is het genoeg om dingen anders te gaan doen of moeten we echt andere dingen gaan doen?’ Ontwikkelingen op economisch, maatschappelijk, sociaal, bestuurlijk, ecologisch en technologisch gebied hebben een direct effect op het verdienmodel van veel organisaties. In veel gevallen komt het voortbestaan onder druk te staan als er geen rigoureuze verandering plaatsvindt.

Voor veel organisaties zal het betekenen dat de organisatie afneemt in omvang waarbij er een sterke verschuiving richting primaire taken plaatsvindt. Hierbij wordt maximaal gebruik gemaakt van de competenties binnen de uitvoerende kern, waardoor ondersteunende afdelingen minder belangrijk of zelfs overbodig worden.

Organisaties dienen vanuit een lange-termijn visie waarbij het doel dat ze dienen centraal staat, vorm en inhoud te geven aan de activiteiten, de organisatie en de processen. Dit is een ingrijpend proces waarbij Organisatie-Adviesbureau Bothmer een inspirerende, confronterende, reflecterende en ondersteunende rol vervult.

Organisatieadvies

Zorgen voor een optimaal functionerende organisatie

Een organisatie is een dynamisch systeem.

De continue ontwikkeling op basis van alle invloeden van binnen en buiten de organisatie maken een organisatie tot een complex geheel.

Organisatie-Adviesbureau Bothmer helpt u om alle relevante aspecten van de organisatie te analyseren en te optimaliseren.
Aanleidingen voor het uitvoeren van een organisatieanalyse kunnen zijn:

  • interne veranderingen, bijvoorbeeld het wegvallen van één of meerdere sleutelfiguren.
  • externe veranderingen, bijvoorbeeld een verandering in de concurrentiepositie.
  • reorganisatie.
  • overname bedrijf.
  • behoefte inzicht te krijgen in staat organisatie.

Organisatiecoaching

Wanneer de richting bepaald is waarin de organisatie zich dient te ontwikkelen blijven we vaak als Organisatiecoach betrokken.

De organisatie geeft vorm en inhoud aan haar ontwikkeling. de coach doet wat hij moet doen: inspireren, richting geven en kritisch blijven.

Het Aspect-Ratio model

Om invulling te geven aan organisatieadvies maakt Organisatie-Adviesbureau regelmatig gebruik van het Aspect Ratio Onderzoeksmodel.