Kwaliteitsmanagement

Kwaliteitsmanagement draait in de visie van Organisatie-Adviesbureau Bothmer om het reduceren van risico’s tot een aanvaardbaar niveau.

De beheersmaatregelen die hierbij door de organisatie worden gebruikt zijn zeer divers. Ze beginnen dan ook niet bij de vanuit de traditionele benadering gebruikelijke handboeken, procedures en instructies. Nee, beheersmaatregelen dienen effectief te zijn en gaan dus veel verder.

Certificering volgens ISO-9001 is in onze visie een gewenst bijproduct van het treffen van effectieve beheersmaatregelen, het is nooit het primaire doel.

Het is verheugend om te zien dat de nieuwe ISO-9001:2015 norm volledig aansluit bij de visie van Organisatie-Adviesbureau op kwaliteitsmanagement.

 

Bent u gecertificeerd volgens ISO-9001:2008 en geïnteresseerd in upgrading naar de 2015-versie van de norm? Ik kom graag vrijblijvend een kop koffie drinken om hierover met u van gedachten te wisselen.

Training: Risk Based Auditing

Organisaties hebben met een veelheid aan thema’s te maken. Kwaliteit, Veiligheid, Milieu, Dataveiligheid, Financiën, Privacy, Techniek, Ontwikkeling, Imago en Energieverbruik zijn er slechts enkelen.

Voor een toenemend aantal van deze thema’s zijn er certificatieschema’s ontwikkeld. Hierin staan een aantal eisen die moeten leiden tot het beter beheersen van deze thema’s en daarmee het verkleinen van de betreffende risico’s.

Vaak zijn de schema’s en de audits die binnen de schema’s uitgevoerd worden echter gericht op het verifiëren van de voorgeschreven beheersmaatregelen. Vervolgens wordt aangenomen dat daarmee de risico’s tot een aanvaardbaar niveau zijn afgenomen. In toenemende mate groeit het besef dat dit laatste een misvatting is. De risico’s en niet de veronderstelde beheersmaatregelen dienen centraal te staan in een audit.

Training Risk Based Auditing

Teneinde organisaties in staat te stellen om effectief op risico’s te kunnen auditeren heeft Organisatie-Adviesbureau Bothmer de training ‘Risk Based Auditing’ ontwikkeld.

Afhankelijk van aanrd en omvang van de organisatie wordt de training aangepast. Centraal staat echter altijd onderstaande cyclus.

RBA-cyclus_