Projectmanagement

De zorg voor een project in goede handen

Binnen organisaties ontbreekt zo nu en dan de capaciteit of de expertise om een project – of een gedeelte daarvan – in goede banen te leiden.

Organisatie-Adviesbureau Bothmer heeft een ruime ervaring in het leiden van projecten. Veelal met een organisatorisch, maar ook projecten met een technisch karakter.

Het meest in het oog springende project is de gehele realisatie van de ECI Cultuurfabriek in Roermond (2009-2012).

Werkend Profileren

Unieke voordelen voor leerlingen, bedrijven en instellingen

Een bijzondere categorie projecten zijn de ‘werkend profileren’ trajecten. Hierbij wordt met maximale inzet van scholieren een project gerealiseerd.

Werkend Profileren is een samenwerking tussen Organisatie-Adviesbureau Bothmer en Lyceum Schöndeln te Roermond.

Werkend Profileren heeft de volgende doelstellingen:

  • Een bijdrage leveren aan de kwaliteit van de instroom op de Limburgse arbeidsmarkt
  • Middelbare Scholieren nog voor de keuze van een vervolgstudie kennis laten maken met de arbeidsmarkt
  • Bedrijven en instellingen de kans geven zich te profileren bij de werknemers van de toekomst

Binnen Werkend Profileren verleent een bedrijf of instelling een opdracht aan Organisatie-Adviesbureau Bothmer. Het werkt als volgt:

  • Organisatie-Adviesbureau Bothmer is verantwoordelijk voor en garandeert de kwaliteit van de uitvoering
  • Voor taken die niet door een consultant uitgevoerd hoeven te worden, wordt maximaal gebruik gemaakt van leerlingen (5VWO)
  • De leerlingen solliciteren hiervoor bij Organisatie-Adviesbureau Bothmer en ontvangen een vergoeding hiervoor
  • Door de constructie ligt een kostenvoordeel voor de hand
  • Er wordt gebruik gemaakt van creatieve inzichten en competenties van leerlingen
  • De leerling doet aantoonbare werkervaring op en maakt een bewustere keuze voor een vervolgopleiding
  • Werkend Profileren is tevens een erkenning van ‘Informeel Leren’ voor alle betrokkenen

Download hier de uitgebreide beschrijving van Werkend_Profileren