Waarom diploma’s onzin zijn (4)

Iemand die het met me eens is!
Josh Bersin, oprichter van Bersin by Deloitte.

Zie hier zijn visie https://linkd.in/ZCtGRS

Voor de mensen die denken ‘een diploma heeft toch ook iets goeds!’: geen zorgen, dat is ook zo!
Ik sluit deze reeks af met een post over de zin van diploma’s. Ik blijf eerst echter nog wat door mijmeren over de onzin…..

Waarom diploma’s onzin zijn (3)

Denk eens aan de volgende beroepen. Kok, veiligheidskundige, advocaat, muzikant, huisarts, voetbaltrainer, organisatie adviseur, timmerman, programmeur, huisschilder, kunstenaar, constructeur, kastelein, burgemeester, fietsenmaker, psychiater, architect, lasser, bedrijfsleider, en zo nog honderden andere beroepen.

Twee vragen. Ik begin maar vooraan in het rijtje. Toont een diploma aan dat je een goede kok bent? En vervolgens: betekent het niet hebben van een diploma dat je een slechte kok bent?

In de praktijk gaan we er – geheel ten onrechte – van uit dat antwoord het ‘ja’ is.
Mensen gaan naar een psychiater, een makelaar of een huisschilder en denken dat deze zijn vak verstaat. Hij of zij is immers gediplomeerd. Een nogal naïeve aanname.

Opleidingen staan namelijk vaak ver van de praktijk af. Eindtermen zijn niet in lijn met de eisen binnen de uiteindelijke beroepsuitoefening. Toetsing van eindtermen laat te wensen over. Docenten leren mensen iets dat ze zelf nog nooit als beroep hebben uitgeoefend. Veel afstudeerders hebben amper een organisatie van binnen gezien.
Een ontnuchterende constatering….

Stop het woordenspel!

Iemand legt iets uit en het is volstrekt duidelijk wat hij bedoelt.

Toch maakt de ontvanger van de boodschap er graag een ‘woordenspel’ van. Definities worden belangrijker gemaakt dan de boodschap. Per saldo blijft er van de boodschap niets over.

De ontvanger ontneemt zichzelf daarmee de kans om een boodschap binnen te laten komen. Een onbewuste en ernstige vorm van geslotenheid!

Woorden_komen_niet_aanIllustratie: Ole Ypma

Thanx! GB