Opleiding en ontwikkeling

Waarom diploma’s onzin zijn (5)

Wat hebben deze mensen gemeen?

 • Bill Gates
 • Henry Ford
 • Mark Zuckerberg
 • Walt Disney
 • Richard Branson
 • Michael Dell
 • Ted Turner
 • Joop van den Ende
 • Robert de Niro
 • Albert Einstein
 • Roman Abramovich
 • Ralph Lauren
 • Bruce Springsteen
 • Enzo Ferrari
 • George Washington

Juist: college dropouts….., maar wel een hele dikke bankrekening en/of iets bereikt!

Pas op: dit is geen oproep om met school te stoppen!

www.collegedropoutshalloffame.com

Waarom diploma’s onzin zijn (4)

Iemand die het met me eens is!
Josh Bersin, oprichter van Bersin by Deloitte.

Zie hier zijn visie http://linkd.in/ZCtGRS

Voor de mensen die denken ‘een diploma heeft toch ook iets goeds!’: geen zorgen, dat is ook zo!
Ik sluit deze reeks af met een post over de zin van diploma’s. Ik blijf eerst echter nog wat door mijmeren over de onzin…..

Waarom diploma’s onzin zijn (3)

Denk eens aan de volgende beroepen. Kok, veiligheidskundige, advocaat, muzikant, huisarts, voetbaltrainer, organisatie adviseur, timmerman, programmeur, huisschilder, kunstenaar, constructeur, kastelein, burgemeester, fietsenmaker, psychiater, architect, lasser, bedrijfsleider, en zo nog honderden andere beroepen.

Twee vragen. Ik begin maar vooraan in het rijtje. Toont een diploma aan dat je een goede kok bent? En vervolgens: betekent het niet hebben van een diploma dat je een slechte kok bent?

In de praktijk gaan we er – geheel ten onrechte – van uit dat antwoord het ‘ja’ is.
Mensen gaan naar een psychiater, een makelaar of een huisschilder en denken dat deze zijn vak verstaat. Hij of zij is immers gediplomeerd. Een nogal naïeve aanname.

Opleidingen staan namelijk vaak ver van de praktijk af. Eindtermen zijn niet in lijn met de eisen binnen de uiteindelijke beroepsuitoefening. Toetsing van eindtermen laat te wensen over. Docenten leren mensen iets dat ze zelf nog nooit als beroep hebben uitgeoefend. Veel afstudeerders hebben amper een organisatie van binnen gezien.
Een ontnuchterende constatering….

Waarom diploma’s onzin zijn (2)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=zx4rN0HNeLM]

Toen ik het eerste stukje over dit onderwerp aan mijn vriend Ludo Daems liet lezen maakte hij me attent op Jef Staes en zijn inzichten over innovatie.
Jef Staes’ stelling: ‘diploma’s belemmeren innovatie’.
Eigenlijk is het heel simpel. Tegenwoordig is informatie de belangrijkste grondstof voor innovatie. We selecteren mensen echter niet op het hebben van het vermogen en de passie om deze informatie te ontsluiten en te gebruiken. Nee, we selecteren nog traditioneel op kennis, voorheen de belangrijkste grondstof. Kennis die middels een diploma wordt aangetoond (zie binnenkort ook het derde stukje over dit onderwerp).
Door dus vermeende en vaak verouderde kennis centraal te stellen zetten we een rem op innovatie. Het gaat om het vermogen om informatie te benutten !

‘Nerds’ op het creatieve pad

Ik ben eens getuige geweest van een groep hoogopgeleide techneuten die een training ‘creatief denken’ voorgeschoteld kregen.

Het is alsof je Steven Seagal cast voor de hoofdrol in een romantische komedie. Komisch is het wel. Als je de factuur niet hoeft te betalen tenminste.

Mensen: sommige dingen zijn nu eenmaal niet voor iedereen weggelegd. Ga dan ook niet proberen om krampachtig dingen te doen waarvan je vooraf – ook zonder creatief te denken – vast kunt stellen dat het niet gaat lukken.

Waarom diploma’s onzin zijn (1)

80% van wat we weten en kunnen hebben we informeel geleerd. We hebben het dus geleerd zonder dat dit de bedoeling was. Dus niet op school of op een cursus of zo.

Wel vaak tijdens het werk, thuis of gewoon door anderen dingen te zien doen. Denk er maar eens aan hoeveel dingen je kunt en weet zonder dit formeel geleerd te hebben:

 • Een dialect
 • Een vaardigheid, bijvoorbeeld koken of lassen
 • Carnaval vieren
 • Computervaardigheden
 • Hoe dingen verlopen binnen een organisatie

Ook de overheid heeft informeel leren erkend, onder andere door het ‘Convenant ter stimulering van het arbeidsmarktinstrument EVC als onderdeel van een Leven Lang Leren’. ^(&@*!*&*^%#@&%

Je kan dus tegenwoordig een certificaat krijgen voor je werkervaring. Leuk, meer niet. Het staat immers ook al in je CV!

Of nee! Niet leuk! Onzin! We moeten alleen af van de gedachte dat we een papiertje nodig hebben om iets te kunnen, maar gewoon accepteren dat je ook dingen kunt zonder diploma.

Kennis delen is macht!

‘Scientia potentia est‘, ‘Kennis is macht’ is een uitspraak van Francis Bacon uit 1624. Wetenschap en technologie zouden de mensheid vooruithelpen is wat hij bedoelde.

Anno 2013 nemen we zijn uitspraak helaas te letterlijk. Kennis is macht. Oftewel: als ik meer weet dan de ander heb ik een voordeel. Onzin!

Kennis delen is macht! Hoe meer ik deel, hoe meer ik terugkrijg en hoe meer ik mezelf en de ander kan ontwikkelen. Mensen die niet delen raken dus juist achterop!

Dit uitgangspunt is de belangrijkste reden voor mij om te gaan bloggen. Ik heb een grof idee welke kant het op moet met deze blog. Ik ga op basis van mijn levens- en werkervaring inzichten met de lezer delen. Voor de goede orde: het zijn mijn inzichten. Het zijn geen bewezen waarheden, maar mijn waarheden binnen een bepaalde context.

Dat geeft mij de vrijheid bestaande inzichten en situaties ter discussie te stellen zonder dat daar meteen een onderbouwing voor hoeft te zijn.

Veel plezier!

Ger Bothmer