Opleiding en ontwikkeling

Ervaring versus onbevangenheid

Laatst zag ik een interview met Jan Lammers over Max Verstappen. Hij stelde dat ‘het is niet hetgeen dat niet weet wat je beperkt, maar juist hetgeen wat je wel weet’. Voorts gaf hij aan dat ervaring ten koste kan gaan van onbevangenheid. Ik heb hier eens over nagedacht, en ja, Lammers heeft gelijk.
Gelukkig bestaat er een heel goede remedie: blijf leren en jezelf ontwikkelen. Ga met nieuwe en andere dingen aan de slag. Dan staat je ervaring je nooit in de weg, maar blijf je constant op zoek naar nieuwe uitdagingen! Lekker onbevangen, en het geeft een geweldig gevoel. Ik spreek uit ervaring.

Bijleren is ook afleren

In de dynamiek van de tegenwoordige tijd worden we overspoeld met nieuwe ontwikkelingen en inzichten. De internationalisering doet er nog een schepje bovenop. Iedereen moet blijven leren om aan de bak te kunnen blijven. Zelf ben ik ook een aantal trainingen aan het volgen.

Hierbij valt me iets op. Als je iets nieuws leert komt dat vaak (niet altijd) in de plaats van iets anders. Waarom vertellen we de trainees niet eerst wat ze moeten afleren? Beginnen we dan met bijleren!Learning-By-Unlearning

Waarom diploma’s onzin zijn (7)

Onderwijs, bekroond met een diploma, is lange tijd een handleiding voor de carrière geweest. Zorg dat je een diploma hebt en je kostje is gekocht.
Zo eenvoudig is het niet meer. Kennis is aan bederf onderhevig en heeft dus, net als een pak melk, een houdbaarheidsdatum. De handleiding die onderwijs heet is slechts een beperkte periode bruikbaar. Dat past helemaal bij de huidige generatie die geen handleidingen meer leest. Niet kennis, maar informatie is tegenwoordig het sleutelwoord. Je moet de kunst verstaan om relevante informatie te ontsluiten en deze toe te passen.
Een diploma geeft eigenlijk alleen aan dat je in staat bent om op een bepaald niveau te denken. Niet meer en niet minder.
Het diploma is dus gewoon het toegangsbewijs tot een vervolgopleiding en vervolgens de arbeidsmarkt. Aan alle eindexamenkandidaten: veel succes met het binnenhalen van je ‘ticket’!
golden-ticket

Waarom diploma’s onzin zijn (6)

Diploma’s zeggen helemaal niets over een aantal zeer belangrijke eigenschappen die je nodig hebt om te slagen in een werkomgeving.

 • Werkethiek
 • Collegialiteit
 • Motivatoren en drijfveren
 • Veerkracht
 • Gezond verstand
 • Inlevingsvermogen
 • Realiteitszin
 • Creativiteit
 • Zelfvertrouwen
 • Werkorganisatie
 • Probleemoplossend vermogen
 • Prioriteiten stellen
 • Loyaliteit
 • Fatsoen

zijn er slechts enkelen…

Al deze dingen moet een werkgever er maar uithalen tijdens de selectie en de proeftijd. Meestal is hij veroordeeld tot bijschaven voor zover dat mogelijk is.

 

Waarom diploma’s onzin zijn (5)

Wat hebben deze mensen gemeen?

 • Bill Gates
 • Henry Ford
 • Mark Zuckerberg
 • Walt Disney
 • Richard Branson
 • Michael Dell
 • Ted Turner
 • Joop van den Ende
 • Robert de Niro
 • Albert Einstein
 • Roman Abramovich
 • Ralph Lauren
 • Bruce Springsteen
 • Enzo Ferrari
 • George Washington

Juist: college dropouts….., maar wel een hele dikke bankrekening en/of iets bereikt!

Pas op: dit is geen oproep om met school te stoppen!

www.collegedropoutshalloffame.com

Waarom diploma’s onzin zijn (4)

Iemand die het met me eens is!
Josh Bersin, oprichter van Bersin by Deloitte.

Zie hier zijn visie https://linkd.in/ZCtGRS

Voor de mensen die denken ‘een diploma heeft toch ook iets goeds!’: geen zorgen, dat is ook zo!
Ik sluit deze reeks af met een post over de zin van diploma’s. Ik blijf eerst echter nog wat door mijmeren over de onzin…..

Waarom diploma’s onzin zijn (3)

Denk eens aan de volgende beroepen. Kok, veiligheidskundige, advocaat, muzikant, huisarts, voetbaltrainer, organisatie adviseur, timmerman, programmeur, huisschilder, kunstenaar, constructeur, kastelein, burgemeester, fietsenmaker, psychiater, architect, lasser, bedrijfsleider, en zo nog honderden andere beroepen.

Twee vragen. Ik begin maar vooraan in het rijtje. Toont een diploma aan dat je een goede kok bent? En vervolgens: betekent het niet hebben van een diploma dat je een slechte kok bent?

In de praktijk gaan we er – geheel ten onrechte – van uit dat antwoord het ‘ja’ is.
Mensen gaan naar een psychiater, een makelaar of een huisschilder en denken dat deze zijn vak verstaat. Hij of zij is immers gediplomeerd. Een nogal naïeve aanname.

Opleidingen staan namelijk vaak ver van de praktijk af. Eindtermen zijn niet in lijn met de eisen binnen de uiteindelijke beroepsuitoefening. Toetsing van eindtermen laat te wensen over. Docenten leren mensen iets dat ze zelf nog nooit als beroep hebben uitgeoefend. Veel afstudeerders hebben amper een organisatie van binnen gezien.
Een ontnuchterende constatering….

Waarom diploma’s onzin zijn (2)

[youtube=https://www.youtube.com/watch?v=zx4rN0HNeLM]

Toen ik het eerste stukje over dit onderwerp aan mijn vriend Ludo Daems liet lezen maakte hij me attent op Jef Staes en zijn inzichten over innovatie.
Jef Staes’ stelling: ‘diploma’s belemmeren innovatie’.
Eigenlijk is het heel simpel. Tegenwoordig is informatie de belangrijkste grondstof voor innovatie. We selecteren mensen echter niet op het hebben van het vermogen en de passie om deze informatie te ontsluiten en te gebruiken. Nee, we selecteren nog traditioneel op kennis, voorheen de belangrijkste grondstof. Kennis die middels een diploma wordt aangetoond (zie binnenkort ook het derde stukje over dit onderwerp).
Door dus vermeende en vaak verouderde kennis centraal te stellen zetten we een rem op innovatie. Het gaat om het vermogen om informatie te benutten !

‘Nerds’ op het creatieve pad

Ik ben eens getuige geweest van een groep hoogopgeleide techneuten die een training ‘creatief denken’ voorgeschoteld kregen.

Het is alsof je Steven Seagal cast voor de hoofdrol in een romantische komedie. Komisch is het wel. Als je de factuur niet hoeft te betalen tenminste.

Mensen: sommige dingen zijn nu eenmaal niet voor iedereen weggelegd. Ga dan ook niet proberen om krampachtig dingen te doen waarvan je vooraf – ook zonder creatief te denken – vast kunt stellen dat het niet gaat lukken.

Waarom diploma’s onzin zijn (1)

80% van wat we weten en kunnen hebben we informeel geleerd. We hebben het dus geleerd zonder dat dit de bedoeling was. Dus niet op school of op een cursus of zo.

Wel vaak tijdens het werk, thuis of gewoon door anderen dingen te zien doen. Denk er maar eens aan hoeveel dingen je kunt en weet zonder dit formeel geleerd te hebben:

 • Een dialect
 • Een vaardigheid, bijvoorbeeld koken of lassen
 • Carnaval vieren
 • Computervaardigheden
 • Hoe dingen verlopen binnen een organisatie

Ook de overheid heeft informeel leren erkend, onder andere door het ‘Convenant ter stimulering van het arbeidsmarktinstrument EVC als onderdeel van een Leven Lang Leren’. ^(&@*!*&*^%#@&%

Je kan dus tegenwoordig een certificaat krijgen voor je werkervaring. Leuk, meer niet. Het staat immers ook al in je CV!

Of nee! Niet leuk! Onzin! We moeten alleen af van de gedachte dat we een papiertje nodig hebben om iets te kunnen, maar gewoon accepteren dat je ook dingen kunt zonder diploma.