Houding en gedrag

Innoveren? Wacht met kritiek!

Er zijn veel parallellen te trekken tussen innovatieve en creatieve processen.
Zo zijn start-, eindpunt en route vaak niet helemaal duidelijk en moet het resultaat iets unieks zijn.
Een kunstenaar wacht op inspiratie, probeert, faalt, probeert opnieuw en eventueel slaagt hij. En als hij slaagt is dat vaak op basis van een idee waarin hij niet vanaf het eerste begin geloofde. Maar ondanks dit feit bleef hij broeden, zweten en proberen.
Een groot verschil tussen beide processen zijn de mensen die het uitvoeren. Of beter gezegd de hersenhelft die zij gebruiken. Mensen van afdelingen als R&D, O&O of engineering zijn vaak zodanig geprogrammeerd dat ze vooral de linkerhersenhelft gebruiken. Dit houdt in dat ze, analytisch en rationeel als ze zijn, de neiging hebben om ‘out of the box ideeën’ te bekritiseren nog voordat ze volledig tot wasdom zijn gekomen. Killing als je iets unieks wil creëren!
Creatievelingen maken van techneuten is lastig, maar je kunt ze wel leren om iets de kans te geven alvorens het af te schieten.

Stop het woordenspel!

Iemand legt iets uit en het is volstrekt duidelijk wat hij bedoelt.

Toch maakt de ontvanger van de boodschap er graag een ‘woordenspel’ van. Definities worden belangrijker gemaakt dan de boodschap. Per saldo blijft er van de boodschap niets over.

De ontvanger ontneemt zichzelf daarmee de kans om een boodschap binnen te laten komen. Een onbewuste en ernstige vorm van geslotenheid!

Woorden_komen_niet_aanIllustratie: Ole Ypma

Thanx! GB

Angsthazen beslissen niet

‘Ik wist eigenlijk al lang dat ik hem moest ontslaan, maar heb nog een half jaar gewacht’, zei een klant onlangs tegen me.

Waarom duurt het toch zolang voordat we een beslissing definitief nemen die we al lang hadden moeten nemen?

Je kan er lang over praten, maar eigenlijk is het heel simpel. Knopen worden pas doorgehakt als je bereid bent de consequenties daarvan te accepteren.

Wie geen angsthaas is werpe de eerste steen!

Leiderschap in 93 woorden

Schappen vol met boeken zijn er geschreven over leiderschap.

Een samenvatting:

 • Leiders zijn oprecht
 • Leiders hebben volgers
 • Leiders inspireren
 • Leiders laten de keuze hun ideeën al dan niet te volgen
 • Leiders leggen uit waarom ze iets doen
 • Leiders hebben totaaloverzicht
 • Leiders accepteren andere inzichten

Ter verduidelijking.

 • Managers vervullen een gedefinieerde rol
 • Managers hebben ondergeschikten
 • Managers sturen aan
 • Managers worden benoemd
 • Managers vertellen wat ze doen
 • Managers sturen op KPI’s
 • Managers hebben last van andere opvattingen

Voor ondernemers zijn zowel management als leiderschap verplichte vakken.

Management is te leren. Hamvraag: is leiderschap te leren?

Keep following my blog…..

“Dikkerdoenerij genoeg, op kantoor en in de kroeg”

Een naar blijkt tijdloze uitspraak van het Simplisties Verbond uit 1975.

Laten zien en horen wat je weet, wat je kan, wie je kent, wat je gedaan hebt. Contraproductief haantjesgedrag!

Hoeveel serieuzer wordt je genomen als je NIET probeert te imponeren, maar gewoon jezelf bent!

Voor de liefhebber: http://www.youtube.com/watch?v=sHuPl_rk97M