Leidinggevenden hebben hun langste tijd gehad

Dat de ideeën van Frederick Taylor reeds lang achterhaald zijn is duidelijk. De laatste decennia is er veel gedaan aan de ontwikkeling van medewerkers. Niet over de hele linie, maar toch. Medewerkers, laat ik ze voor het gemak mensen noemen, zijn ook steeds slimmer geworden. Deels door opleiding, deels door bewuste en onbewuste zelfontplooiing.

Des te vreemder is het dat veel organisaties nog steeds volgens het taylorisme georganiseerd zijn. Men zal zeggen dat het niet zo is maar waarom dan de grootschalige inzet van overbodige coördinatiecapaciteit? Ter illustratie: een wijkverpleegster moet naar deFrederick Taylor planning bellen omdat mevrouw Jansen gevraagd heeft deze week een dag eerder langs te komen. Een secretaresse die zegt beter te functioneren als haar leidinggevende er niet is ‘Kan ik tenminste lekker doorwerken’.

Laat mensen vrij en zelf hun werk plannen en organiseren! Het scheelt een hoop overbodige stuurcapaciteit. De leidinggevenden die deze slag overleven kunnen zich vervolgens bezig houden met het invullen van randvoorwaarden waartoe de uitvoerende kern niet in staat is. De rest: treedt toe tot de uitvoerende kern!

 

What if money was no object?

Zelf had ik er een persbericht voor nodig.

De Engelse filosoof Alan Watts kan het veel beter en veel mooier. Luister even hoe hij uitlegt waarom ik ervoor gekozen heb een nieuwe stap te zetten in mijn loopbaan.

‘Nerds’ op het creatieve pad

Ik ben eens getuige geweest van een groep hoogopgeleide techneuten die een training ‘creatief denken’ voorgeschoteld kregen.

Het is alsof je Steven Seagal cast voor de hoofdrol in een romantische komedie. Komisch is het wel. Als je de factuur niet hoeft te betalen tenminste.

Mensen: sommige dingen zijn nu eenmaal niet voor iedereen weggelegd. Ga dan ook niet proberen om krampachtig dingen te doen waarvan je vooraf – ook zonder creatief te denken – vast kunt stellen dat het niet gaat lukken.

Leiderschap in 93 woorden

Schappen vol met boeken zijn er geschreven over leiderschap.

Een samenvatting:

 • Leiders zijn oprecht
 • Leiders hebben volgers
 • Leiders inspireren
 • Leiders laten de keuze hun ideeën al dan niet te volgen
 • Leiders leggen uit waarom ze iets doen
 • Leiders hebben totaaloverzicht
 • Leiders accepteren andere inzichten

Ter verduidelijking.

 • Managers vervullen een gedefinieerde rol
 • Managers hebben ondergeschikten
 • Managers sturen aan
 • Managers worden benoemd
 • Managers vertellen wat ze doen
 • Managers sturen op KPI’s
 • Managers hebben last van andere opvattingen

Voor ondernemers zijn zowel management als leiderschap verplichte vakken.

Management is te leren. Hamvraag: is leiderschap te leren?

Keep following my blog…..