Prikkelend, ter discussie stellend.

F*ck the Plan!

Inderdaad. U leest het goed: F*ck the Plan!

Velen hebben de opvatting dat processen en projecten alleen goed kunnen verlopen als er gedegen plannen aan ten grondslag liggen. Naïviteit ten voeten uit!

Plannen zorgen namelijk niet alleen voor de nodige structuur, maar ook voor onnodige belemmeringen. Goedkeuring van het projectplan is het sein om te stoppen met nadenken. ‘Stick to the plan’ is vanaf dat moment het motto. De oogkleppen mogen opgezet worden….

Erg link, want het kan zomaar zijn dat er met het maken van het plan enkele verkeerde aannames zijn gedaan. Toch?

Daarom spreekt deze quote van Raheel Farooq me erg aan “The intelligent have plans; the wise have principles.”

Hou dus vast aan je principes, niet aan plannen! Principes hebben bovendien geen THT-datum, plannen wel…

Verandermanagement-Fokke-Sukke-PieterBas-Automatisering

Waarom?

In Nederland zijn we gewend om te antwoorden en te handelen op een vanzelfsprekende en automatische manier. Vragen beantwoorden dus en snel in oplossingen denken, in plaats van vragen oproepen. Volgens sommigen komt dit doordat we binnen ons onderwijs het vak filosofie niet hebben opgenomen. Laat ik me niet op dat v(l)ak begeven.

Laat dit stukje een simpele ode zijn aan het ‘waarom’.

We doen onszelf namelijk dagelijks te kort door ons niet af te vragen waarom de dingen zijn zoals ze zijn. Zouden we dat wel doen, dan zouden we uitkomen bij onze waarden en zien waar deze wel en niet stroken met de omgeving (bijvoorbeeld het bedrijf) waarin we ons bevinden.

Een verademing kan ik u verzekeren!

Duurzaam is niet voor de eeuwigheid

Als met ‘duurzaam bouwen’ bedoeld wordt ‘bouwen voor de eeuwigheid’, dan maken we een grote denkfout!
Wie bouwt voor de eeuwigheid zal namelijk altijd geconfronteerd worden met het moment dat het gebouw niet meer aan de eisen voldoet. In de huidige tijd van enorme veranderingen ligt dit moment steeds korter na de oplevering. In schrijnende gevallen zelfs ervoor! In dat geval wordt het gebouw maatgevend voor wat je er (nog) mee kunt. De dan geldende eisen ten spijt.
Duurzaam bouwen betekent dat er iets gerealiseerd wordt dat aan de eisen van dit moment voldoet. Vervolgens moet het mogelijk zijn om het object in de toekomst, zonder enig probleem, af te breken en de grondstoffen opnieuw te gebruiken.
Organisaties die dit hebben begrepen kunnen de markt met flexibele concepten bedienen. We gaan van ‘een huis voor het leven’ naar ‘een huis voor een levensfase’. De financiering en afschrijving van een huis krijgen parallellen met die van een auto.

OMG!! Dit komt er op ons af!!

De aarde warmt zo snel op dat we er snel echt last van gaan krijgen. De verzorgingsstaat is failliet. De economische macht verschuift in rap tempo oostwaarts. Doodgaan raakt langzaam uit de mode. Over 50 jaar worden we 120. Het platteland stroomt leeg richting steden. We leiden nog steeds mensen op voor banen die er straks niet meer zijn. In de samenleving gaan we van ‘bezit’ naar ‘gebruik’. Investeringen zullen derhalve verder dalen.

Toch gaan we ervan uit dat de economische crisis over een jaartje of twee voorbij is. Dat zegt Den Haag immers. Kom op zeg! Reken eens aan bovenstaande feiten…..

De veranderingen vinden op zoveel terreinen tegelijk plaats dat er sprake is van een complete transitie oftewel kanteling van de samenleving.

De toekomst in drie minuten:

http://www.youtube.com/watch?v=_YSOeSLIVJw

Nederland in transitie (duurt een uur, maar zeer de moeite waard!).

http://tegenlicht.vpro.nl/afleveringen/2012-2013/transitienl.html

Bestratingsvirtuoos

Accountmanager, senior consultant, directeur, R&D engineer, CEO, general manager.
Zo maar wat functienamen die ik tegenkwam bij het doorbladeren van een stapeltje ‘business cards’.
Opeens zag ik hem weer ‘bestratingsvirtuoos’. Onmiddellijk kreeg ik een glimlach op mijn gezicht en had ik weer ‘beeld en geluid’ bij het kaartje. Het is meteen duidelijk wat deze meneer doet en dat hij het met bezieling doet.
Mooi kaartje!

Nieuwe media keren piramide van Maslow om

Maslow leerde ons in 1943 dat veiligheid en zekerheid de deur open konden zetten naar het onderhouden van sociale contacten. Eens deze voorwaarden vervuld waren, kon dit leiden tot erkenning en waardering, met als ultieme kers op de taart zelfontplooiing.
De nieuwe media maken het voor iedereen mogelijk om te creëren en dit te delen. Zelfontplooiing dus. Degenen die dit goed doen krijgen hiervoor de handen op elkaar en komen in contact met de consumenten van hun creaties. Uiteindelijk kunnen ze er nog iets aan verdienen ook.
Na 70 jaar staat de piramide van Maslow op zijn kop!

Maslow 2013?

Maslow 2013?

Innoveren? Wacht met kritiek!

Er zijn veel parallellen te trekken tussen innovatieve en creatieve processen.
Zo zijn start-, eindpunt en route vaak niet helemaal duidelijk en moet het resultaat iets unieks zijn.
Een kunstenaar wacht op inspiratie, probeert, faalt, probeert opnieuw en eventueel slaagt hij. En als hij slaagt is dat vaak op basis van een idee waarin hij niet vanaf het eerste begin geloofde. Maar ondanks dit feit bleef hij broeden, zweten en proberen.
Een groot verschil tussen beide processen zijn de mensen die het uitvoeren. Of beter gezegd de hersenhelft die zij gebruiken. Mensen van afdelingen als R&D, O&O of engineering zijn vaak zodanig geprogrammeerd dat ze vooral de linkerhersenhelft gebruiken. Dit houdt in dat ze, analytisch en rationeel als ze zijn, de neiging hebben om ‘out of the box ideeën’ te bekritiseren nog voordat ze volledig tot wasdom zijn gekomen. Killing als je iets unieks wil creëren!
Creatievelingen maken van techneuten is lastig, maar je kunt ze wel leren om iets de kans te geven alvorens het af te schieten.

Waarom diploma’s onzin zijn (2)

[youtube=http://www.youtube.com/watch?v=zx4rN0HNeLM]

Toen ik het eerste stukje over dit onderwerp aan mijn vriend Ludo Daems liet lezen maakte hij me attent op Jef Staes en zijn inzichten over innovatie.
Jef Staes’ stelling: ‘diploma’s belemmeren innovatie’.
Eigenlijk is het heel simpel. Tegenwoordig is informatie de belangrijkste grondstof voor innovatie. We selecteren mensen echter niet op het hebben van het vermogen en de passie om deze informatie te ontsluiten en te gebruiken. Nee, we selecteren nog traditioneel op kennis, voorheen de belangrijkste grondstof. Kennis die middels een diploma wordt aangetoond (zie binnenkort ook het derde stukje over dit onderwerp).
Door dus vermeende en vaak verouderde kennis centraal te stellen zetten we een rem op innovatie. Het gaat om het vermogen om informatie te benutten !

Makkelijk verbeteren? Forget it!

Management informatie, Business Intelligence Tools, Business Balanced Scorecards, KPI’s, etc. De metertjes op de dashboards van managers die (mits goed ingeregeld) iets zeggen over de prestaties van de organisatie.
Het praktisch nut bestaat uit het ‘finetunen’ van processen. Bijsturen dus. Hetzelfde iets beter doen. Niet verbeteren, dat is namelijk iets anders. Jammer dus dat bijsturen vaak voor verbeteren wordt aangezien.
Om te verbeteren moet er meer gebeuren. Bestaande uitgangspunten moeten ter discussie worden gesteld. Er moeten dingen veranderen en dat vinden mensen nou eenmaal niet op voorhand prettig. Daarom is er om te verbeteren leiderschap gevraagd: inspiratie, vasthoudendheid, moed, duidelijkheid en opoffering. Dat gaat niet zomaar maar zijn wel de mooiste processen die er zijn. Managers mogen het vervolgens inregelen.

Procedures en instructies ‘killing’ voor dynamiek

De ideale wereld.

Iedereen weet waar de organisatie voor staat, waarom deze op aarde is, wat haar gedachtengoed is en waarom zij bestaansrecht heeft.

Gepassioneerde talentvolle medewerkers weten hoe ze dit moeten vertalen naar hun dagelijks werk. Iedereen kan op een prettige wijze werken en heeft voldoende vrijheidsgraden om het prettig te houden. Binnen de uitgangspunten natuurlijk.

Stop dus meteen met het onnodig beperken van mensen in hun functioneren en plezier door onnodige procedures, protocollen, instructies en regels in te voeren. Sterker nog: schaf dit zoveel mogelijk af!

Zorg dat iedereen voor het gedachtengoed van de organisatie staat.

Als dat geregeld is, kan het wellicht, misschien, soms, mogelijkerwijs, eventueel zinvol zijn om wat zaken te formaliseren.