Procedures en instructies ‘killing’ voor dynamiek

De ideale wereld.

Iedereen weet waar de organisatie voor staat, waarom deze op aarde is, wat haar gedachtengoed is en waarom zij bestaansrecht heeft.

Gepassioneerde talentvolle medewerkers weten hoe ze dit moeten vertalen naar hun dagelijks werk. Iedereen kan op een prettige wijze werken en heeft voldoende vrijheidsgraden om het prettig te houden. Binnen de uitgangspunten natuurlijk.

Stop dus meteen met het onnodig beperken van mensen in hun functioneren en plezier door onnodige procedures, protocollen, instructies en regels in te voeren. Sterker nog: schaf dit zoveel mogelijk af!

Zorg dat iedereen voor het gedachtengoed van de organisatie staat.

Als dat geregeld is, kan het wellicht, misschien, soms, mogelijkerwijs, eventueel zinvol zijn om wat zaken te formaliseren.

2 antwoorden
  1. Eduard de Roode
    Eduard de Roode zegt:

    Alles begint met een goede functieomschrijving. Ontwikkeld de medewerker gaande het arbeidsproces zijn competenties tot een excellent niveau geef hem dan zijn vrijheid. Zoals binnen het Rijnlandmodel het gildemeesterschap. Teveel proffesionals worden in bedrijven losgelaten en verdrinken onder het mom de beste blijven drijven. Jammer, een organisatie bestaat uit mensen. Het het individu verdiend de aandacht die hij of zij nodig heeft. zie de fluwelen revolutie (Cruijff) bij Ajax.

Reacties zijn gesloten.