Duurzaam is niet voor de eeuwigheid

Als met ‘duurzaam bouwen’ bedoeld wordt ‘bouwen voor de eeuwigheid’, dan maken we een grote denkfout!
Wie bouwt voor de eeuwigheid zal namelijk altijd geconfronteerd worden met het moment dat het gebouw niet meer aan de eisen voldoet. In de huidige tijd van enorme veranderingen ligt dit moment steeds korter na de oplevering. In schrijnende gevallen zelfs ervoor! In dat geval wordt het gebouw maatgevend voor wat je er (nog) mee kunt. De dan geldende eisen ten spijt.
Duurzaam bouwen betekent dat er iets gerealiseerd wordt dat aan de eisen van dit moment voldoet. Vervolgens moet het mogelijk zijn om het object in de toekomst, zonder enig probleem, af te breken en de grondstoffen opnieuw te gebruiken.
Organisaties die dit hebben begrepen kunnen de markt met flexibele concepten bedienen. We gaan van ‘een huis voor het leven’ naar ‘een huis voor een levensfase’. De financiering en afschrijving van een huis krijgen parallellen met die van een auto.