Artikelen door Ger Bothmer

“Dikkerdoenerij genoeg, op kantoor en in de kroeg”

Een naar blijkt tijdloze uitspraak van het Simplisties Verbond uit 1975. Laten zien en horen wat je weet, wat je kan, wie je kent, wat je gedaan hebt. Contraproductief haantjesgedrag! Hoeveel serieuzer wordt je genomen als je NIET probeert te imponeren, maar gewoon jezelf bent! Voor de liefhebber: http://www.youtube.com/watch?v=sHuPl_rk97M

Procedures en instructies ‘killing’ voor dynamiek

De ideale wereld. Iedereen weet waar de organisatie voor staat, waarom deze op aarde is, wat haar gedachtengoed is en waarom zij bestaansrecht heeft. Gepassioneerde talentvolle medewerkers weten hoe ze dit moeten vertalen naar hun dagelijks werk. Iedereen kan op een prettige wijze werken en heeft voldoende vrijheidsgraden om het prettig te houden. Binnen de […]

De fastfoodbereider en de sterren kok

In 1994 schreef ik in de uitgangspunten van mijn adviespraktijk het volgende: ‘Modellen (verzameld in het modellenboek van Organisatie-Adviesbureau Bothmer) worden slechts gebruikt zolang er analogie bestaat tussen het gebruikte model en de praktijk.’ Ik sta er nog steeds voor 100% achter want te lang vasthouden aan een managementmodel is hetzelfde als een recept uit […]

Praktiseren in plaats van prakkiseren

Als je filosofie gestudeerd hebt ben je geen filosoof, maar ‘filosofoloog’. Iets van een bepaalde wetenschap weten is iets anders dan die wetenschap bedrijven. Wat mij betreft mag je jezelf pas deskundige (laten) noemen als je niet alleen iets over de materie kunt vertellen, maar dit ook in de praktijk kunt brengen. Het gaat er […]

Kennis delen is macht!

‘Scientia potentia est‘, ‘Kennis is macht’ is een uitspraak van Francis Bacon uit 1624. Wetenschap en technologie zouden de mensheid vooruithelpen is wat hij bedoelde. Anno 2013 nemen we zijn uitspraak helaas te letterlijk. Kennis is macht. Oftewel: als ik meer weet dan de ander heb ik een voordeel. Onzin! Kennis delen is macht! Hoe […]